Wat je altijd al had willen worden?

Waarom Klimop-opleidingen?

 • Kleine groepen
 • Ervaren en vakbekwame docenten
 • Hoog slagingspercentage
 • Aandacht voor individuele ontwikkeling

Sportzorgmasseur NGS

APPLICATIE VOOR DE SPORTMASSEUR NGS

Sinds enkele jaren is de basisopleiding Sportmasseur aangepast aan de eisen van de tijd, aan de vraag uit markt en de Sportbonden. Door alle veranderingen is ook de vervolgopleidingen toe aan een update. Het NGS heeft samen met de Vereniging voor Sportgeneeskunde de cursus Sportzorgmasseur ontwikkeld die beter past bij de vraag vanuit het werkveld. Hierdoor wordt de Sportzorgmasseur een belangrijke schakel in de sportzorgketen.

De cursus Sportzorgmasseur NGS van Klimop-opleidingen is een - noodzakelijke - applicatie voor de sportmasseur die zich wil laten registreren bij Stichting Actoren in de Sportgezondheidszorg = SCAS. Hiermee maakt het NGS de kwaliteitsborging van de Sportzorgmasseur transparant en geloofwaardig.

STARTDATUM

Maandag 19-11-2018

OPLEIDINGSDUUR

20 lessen van 4 uur

STAGE

Je hoeft geen stage te lopen.

UW INVESTERING

Lesgeld:

ineens met 5% korting
€ 798,-
of
in 5 maandelijkse termijnen van
€ 168,- 

Bijkomende investering:

Boeken
ca. € 175,-

Materialen, excl. tape
ca. € 105,-  

Examengeld
te voldoen aan het examenbureau
ca. € 130,-

 • INHOUD
  • Deze cursus, bestaande uit een pittig theoretisch- en praktisch gedeelte, gaat veel dieper in op de stof die al in de basisopleiding is gedoceerd. Het methodisch handelen wordt verder uitgediept en het beroepsspecifiek en orthopedisch functieonderzoek wordt uitgebreid, zowel van de extremiteiten als van de romp.

   Klinisch redeneren en interpretaties van het functieonderzoek gevraagd, evenals een onderbouwing van het behandelplan. Er wordt een begin gemaakt met het denken in oorzaak en gevolg in ketens (kinesiologie), waarbij belasting en belastbaarheid de sleutelwoorden zijn.

   Anatomie in vivo wordt uitgebreid. Een zeer nuttig onderdeel ter discriminatie en palpatie van verschillende structuren.
   Sportblessures worden besproken aan de hand van symptomen en mogelijke oorzaken in de musculoskeletale keten, waardoor een verantwoorde begeleiding door de Sportzorgmasseur gegeven kan worden. Diverse tapes en bandages worden toegevoegd.
   Een specifieke en zeer effectieve manier van spierverlengen volgens de methode Janda wordt aangeleerd. Rode draad in deze cursus is het voorkomen van blessures. De cursus is bij uitstek geschikt voor de sportmasseur die "in het veld" werkt.

   De cursus is tevens een verkenning van de Sportzorgmasseur als onderdeel van de Sportzorgketen. Er is een verkenning van het werkveld in samenhang met Sportartsen en (sport)fysiotherapeuten en mogelijke andere disciplines. Er wordt aandacht geschonken aan communicatie met deze andere disciplines die binnen het veld werkzaam zijn, door o.a. registratie en verslaglegging en het opstellen van een verwijsbrief.

   Door de intensieve samenwerking met het Medisch Onderwijs Centrum verbonden aan het Erasmus Medisch Centrum en het Universitair Medisch Utrecht is er een zeer goede continuïteit door wetenschappelijk onderzoek / evidence based voor de inhoudelijkheid van de modules. De nieuwste inzichten en behandelmogelijkheden komen in de modules aan de orde.

   Ter ondersteuning van de anatomie in vivo is er tijdens de opleiding een verplichte studiedag over het bewegingsapparaat: 'De functionele anatomie van de rug; De geïntegreerde werking tussen rug, bekken en onderste extremiteit' in de Snijzalen van het Erasmus MC te Rotterdam o.l.v. drs. John S.D. Verwijs, functioneel anatoom en directeur van het Medisch Onderwijs Centrum. Voor het actief volgen van deze studiedag ontvang je tevens een certificaat welke in het portfolio kan worden opgenomen.

   Klimop-opleidingen Rotterdam werkt met kleine groepen van maximaal 16 cursisten en je werkt op elkaar tijdens de praktijklessen.


   Portfolio
   Het huidige onderwijsstelsel is ingericht volgens de methode van het competentiegericht werken. Dit houdt onder andere in dat je als cursist een portfolio gaat aanleggen waarin je alle benodigde aspecten en competenties voor het behalen van je diploma dient te bundelen. Opgenomen worden, naast enkele relevante werkopdrachten zoals een eindscriptie, ook de uitslagen van de theoretische toetsen, evenals motivatie en evaluatie in de vorm van een reflexieverslagen.
 • HUISWERK
  • Sportzorgmasseur NGS is een pittige opleiding. Naast de cursusavond is het aantal huiswerkuren ca. 10 uren per week. Het huiswerk bestaat uit het voorbereiden en bestuderen van het theoretische gedeelte en het oefenen van het aangeleerde in de praktijklessen. Wil je een geroutineerde Sportzorgmasseur worden, moet je oefenen, oefenen en nog eens oefenen! Het is aan te bevelen om met medecursisten groepjes te vormen om buiten de lesuren samen de stof van zowel theorie als praktijk samen te verwerken. Je krijgt ook enkele relevante huiswerkopdrachten, waaronder het schrijven van een eindscriptie in de vorm van een behandelplan.
 • EXAMENS
  • Het theorie-examen:
   De cursus bestaat uit de volgende 12 theoretische modules:
   • Blessurepreventie
   • Algemeen functieonderzoek
   • Functieonderzoek romp
   • Functieonderzoek bovenste extremiteit
   • Functieonderzoek onderste extremiteit
   • Inleiding in de kinesiologie
   • Conclusies, behandelplan en normaliseren
   • Kennis van sportblessures
   • Theorie tapen en bandageren
   • Inspanningsfysiologie
   • Trainingsleer
   • Anatomie en kinesiologie spieren, botdelen en gewrichten

   Je sluit elke bovenstaande module telkens af, op locatie bij Klimop-opleidingen, met een theorie-examen bestaande uit 3 MC-vragen en 2 open vragen. Alle modules moeten behaald zijn voordat kan worden deelgenomen aan het praktijkexamen in Utrecht. Voor de theorie zijn per module twee herkansingen mogelijk.

   Het praktijkexamen
   Tijdens het praktijkexamen, welke in Utrecht wordt afgenomen, worden de volgende competenties beoordeeld:
   • Anamnese, inspectie, palpatietechnieken
   • Uitvoeren van algehele en regionale inspectie
   • Uitvoeren orthopedisch functieonderzoek
   • Hanteren van huidplooimeter en goniometer
   • Spieren beoordelen in ketens op tonus, lengte en kracht
   • Registratie van onderzoeksgegevens in het dossier
   • Interpretatie van bevindingen uit het onderzoek
   • Opstellen en beargumenteren van stappen- en behandelplan
   • Advisering aan cliënt en trainer/coach
   • Eventuele verwijzing naar (sport)arts, (sport)fysiotheapeut of anderen
   • Tapes en bandages (uitbreiding van bestaande technieken)
   • Revalidatie begeleiding en hersteltraining
   • Spierverlengende techniek o.a. methode Janda
   • Diverse vormen van krachttraining
   • Verlenen van nazorg
   • Kwaliteitsmeting en -borging

   De praktijkexamens worden afgenomen bij het N.G.S. in Bilthoven door N.G.S. gelegitimeerde examinatoren. Het N.G.S. ziet toe op de kwaliteit van de opleidingen.
 • MODELLEN
  • Tijdens de praktijklessen werk op je elkaar. Je hoeft voor de lessen geen modellen mee te nemen.

   Voor het praktijkexamen of assessment dien je een gezond model mee te nemen.
 • BEROEPSMOGELIJKHEDEN
  • Is het examen met succes afgelegd, dan heb je een diploma op zak met een nog hogere waarde op de arbeidsmarkt.

   Het N.G.S.- diploma Sportzorgmasseur is een garantie van kennis en deskundigheid voor de sportmasseur zelf en voor diegenen met wie de beroepsbeoefenaar veel te maken krijgt, zoals: sportartsen, (sport)fysiotherapeuten, (para)medici en wellnesbedrijven.

   Als Sportzorgmasseur kun je bijvoorbeeld aan de slag als zelfstandige met een eigen praktijk voor individuele sporters. Ook sportverenigingen, sportbonden, kuuroorden en fitnesscentra vragen sportmasseurs/sportzorgmasseurs die de N.G.S.-erkende diploma's bezitten.
   De Sportzorgmasseur maakt deel uit van de Sportzorgketen en kan verbonden zijn aan sportmedische adviescentra, (medische) fitnesscentra en preventiecentra. De masseur kan tevens ingezet worden bij grote sportevenementen.
 • INSCHRIJVEN
  • Inschrijven kan direct via het inschrijfformulier.

STARTDATUM

Maandag 19-11-2018

OPLEIDINGSDUUR

20 lessen van 4 uur

STAGE

Je hoeft geen stage te lopen.

UW INVESTERING

Lesgeld:

ineens met 5% korting
€ 798,-
of
in 5 maandelijkse termijnen van
€ 168,- 

Bijkomende investering:

Boeken
ca. € 175,-

Materialen, excl. tape
ca. € 105,-  

Examengeld
te voldoen aan het examenbureau
ca. € 130,-

Vraag GRATIS studiegids aan

Als u ons gehele aanbod digitaal wilt bekijken vraag dan onze studiegids aan!

Een van de beste keuzes in mijn leven was de pedicure opleiding bij Klimop-opleidingen te volgen. Een ontzettend fijne, professionele en hartelijke school waar je alle benodigde hulp en informatie toegereikt krijgt om de opleiding succesvol af te kunnen ronden. 

 
Anniek de Ronde - Bruinisse
DISCLAIMER