Wat je altijd al had willen worden?

Open Deurdag

Zaterdag

20 november 2021

inloop tussen 11.00 - 13.00 uur

 

ONZE SCHOOL

ONZE VISIE & MISSIE

Van harte welkom op de website van Klimop-opleidingen Rotterdam. Graag stellen wij ons voor zodat je een beter beeld krijgt van Klimop-opleidingen en de docenten die deze school hebben opgericht in 2004.

Carola Snoek is theorie- en praktijkdocent Pedicure, Medisch Pedicure, Allround Schoonheidsspecialist en Nagelstylist met ruime ervaring in de praktijk en in het onderwijs. Zij is gecertificeerd examinator voor de Pedicure, Medisch pedicure, Schoonheidsspecialist en Allround Schoonheidsspecialist en is tevens gecertificeerd EVC-begeleider. Zij is ook betrokken bij de scholing assessoren van het Nederlands Genootschap voor Sportmassage voor zowel de sportmassage als de wellness.

Rinus Clement is docent Anatomie, Fysiologie en Pathologie met als specialisatie Bewegingsapparaat, met ruime ervaring binnen de gezondheidszorg en het onderwijs. Hij heeft jarenlange ervaring binnen de Sportmassage en Sportverzorging. Tevens is hij betrokken bij de bij- en nascholing van gediplomeerde Sportmasseurs en is eerstverantwoordelijke binnen de Medische staf van een voetbalvereniging. Als docent geeft hij ook les aan pedicures en schoonheidsspecialisten en is betrokken bij de ontwikkeling van modules functionele anatomie binnen het snijzaalonderwijs voor genoemde vakken.

Onze visie

Meestal gaat er aan het zoeken naar een opleiding of opleidingsinstituut het nodige vooraf. Soms is men niet tevreden met de huidige arbeidsomstandigheden, of volgt er door reorganisaties gedwongen ontslag. Ook kunnen er allerlei gebeurtenissen in de privésfeer zijn die nopen tot een andere levensinvulling. Soms wil men als zelfstandig ondernemer aan de slag. Tal van redenen kunnen de aanzet zijn tot maken van een nieuw begin. Om weer "op te klimmen..."

Om een keuze te maken voor een school of een opleiding is het noodzakelijk je eerst goed en breed te oriënteren. Er is namelijk veel aanbod en wij vinden het belangrijk dat cursisten kiezen op basis van gevoel, veiligheid en kwalitatief goed en bovenal erkend onderwijs. Zo voorkom je nu of later grote teleurstellingen.

Klimop-opleidingen staat voor beroepsonderwijs voor volwassenen dat een goede aansluiting biedt op het werkveld en de vraag uit de markt. In de maatschappij waarin wij leven vinden voortdurend veranderingen plaats. Het onderwijs binnen onze school is daarom ook steeds in beweging. We proberen vernieuwend bezig te zijn, waarbij we bewaken dat goede zaken uit het verleden behouden blijven.

We vinden het heel belangrijk dat cursisten met veel plezier naar school gaan. Hiertoe werken we voortdurend aan een vriendelijke, warme en veilige omgeving waarin respect voor ieders eigenheid gewaarborgd wordt . Dit is voor ons de basis van alles. Immers wanneer mensen zich welkom en veilig voelen groeit er een plek om tot een evenwichtige ontwikkeling te komen. Het doel is om cursisten in hun motivatie te ondersteunen en in staat te stellen om hun talenten verder te ontdekken en te ontwikkelen en toe te rusten met kennis en vaardigheden.

Waarden en normen

Klimop-opleidingen wil een school zijn voor iedereen ongeacht huidskleur, geloof of seksuele geaardheid of met welke achtergrond dan ook. Een school met ruimte voor verschillende ideeën en aandacht voor elk individu.

Klimop-opleidingen hanteert waarden en normen waarbinnen discriminatie en seksuele intimidatie zijn uitgesloten. Onder seksuele intimidatie wordt verstaan, “Elke vorm van seksueel (getint) gedrag of seksuele toenadering in verbale, non-verbale of fysieke zin, opzettelijk of onopzettelijk, welke door de persoon die het ondergaat als ongewenst of gedwongen wordt ervaren.”

Bij de meest voorkomende vorm van seksuele intimidatie kan iedereen zich wel iets voorstellen. Dubbelzinnige opmerkingen, het openlijk onderling vergelijken van het lichaam, het als “manwijf” of “mietje” betitelen van hen die niet aan het ideaalbeeld voldoen. Het zijn voorbeelden van gedrag, welke de één kan waarderen, maar waar een ander zich niet prettig bij voelt. Het voorkomen of tegengaan van seksuele intimidatie wil niet zeggen dat mensen elkaar niet meer mogen aanraken, of dat er geen grapjes meer kunnen worden gemaakt.

Tijdens de meeste opleidingen of cursussen werken en oefenen de cursisten de praktische vaardigheden op en met elkaar en gaan soms ook gedeeltelijk 'uit de kleren'. Mensen stellen zich daarbij kwetsbaar op. Respect voor ieders eigenheid is dan ook één van de sleutelbegrippen die wij hanteren en wij verwachten dit ook van onze cursisten.

Keuze

Het zoeken naar de opleiding van je keuze kan mogelijk nu beginnen. Waarom zou je dan kiezen voor een beroepsopleiding bij
Klimop-opleidingen?

Wij staan garant voor kwalitatief goed en individueel gericht onderwijs, aangepast aan de moderne eisen van deze tijd. Al onze opleidingen zijn erkend door de verschillende organisaties. Onze doelstelling is mensen toerusten en opleiden tot professionele beroepskrachten op hun vakgebied, opdat deze als zelfstandig ondernemers goed aan de slag kunnen na het behalen van de door de branche erkende diploma's. Verder willen we gediplomeerden de mogelijkheid geven zich verder te bekwamen door allerlei aanvullende cursussen en vervolgopleidingen aan te bieden.

Klimop-opleidingen heeft een hoog slagingspercentage. Dit resultaat kan alleen behaald worden door een gefundeerde motivatie, grote inzet en doorzettingsvermogen van zowel de opleider als de cursist. Tijdens de opleiding die je volgt zijn er altijd hoogte en soms ook diepte punten en soms lukt een examen niet gelijk de eerste keer. Herkansen met begeleiding is dan uiteraard altijd mogelijk.

Een andere ervaring in het onderwijs voor volwassenen is de onzekerheid van de cursist: kan ik het wel allemaal onder de knie krijgen, hoe krijg ik die lesstof in mijn hoofd... Het "opnieuw" leren studeren is in het begin soms moeizaam als je al langer geen onderwijs meer gevolgd hebt. Uiteraard wordt ook hier binnen de lessen aandacht aan besteed.

Al deze processen horen bij het maken van een nieuwe start. Het vraagt tijd en soms gewoon volhouden en vertrouwen dat het goed komt, immers: een pad ontstaat door er op te lopen...

Erkenningen

Klimop-opleidingen heeft sinds haar oprichting in 2004 erkenningen verkregen voor alle beroepsopleidingen die gevolg kunnen worden.

Samenwerking

Om de lessen nog meer inhoud te geven en de cursist nog beter toe te rusten werkt Klimop-opleidingen samen met het Medisch Onderwijs Centrum voor scholing in de Functionele Anatomie van het Bewegingsapparaat, verbonden aan het Anatomisch Laboratorium - snijzalen - van het Erasmus Medisch Centrum (Erasmus MC) te Rotterdam.

Klimop-opleidingen werkt in het kader van reïntegratie binnen de arbeidsmarkt ook samen met uitkeringsinstantie UWV of Reïntegratiebureau's.

Cursisten komen niet in aanmerking voor studiefinanciering. Wel is het mogelijk een deel van de studiekosten op te voeren bij de Belastingaangifte.

Nog vragen?

We hopen door bovenstaande dat je een beter beeld hebt gekregen van Klimop-opleidingen en waar wij voor staan. Mocht je verder nog vragen hebben over onze school of over een opleiding of cursus stuur dan gerust een mail of bezoek geheel vrijblijvend onze Open Deurdagen en we helpen je graag met het maken van de juiste keuze!

Graag tot ziens bij Klimop-opleidingen te Rotterdam,

Carola Snoek en Rinus Clement

×

Een van de beste keuzes in mijn leven was de pedicure opleiding bij Klimop-opleidingen te volgen. Een ontzettend fijne, professionele en hartelijke school waar je alle benodigde hulp en informatie toegereikt krijgt om de opleiding succesvol af te kunnen ronden. 

 
Anniek de Ronde - Bruinisse
DISCLAIMER