Wat je altijd al had willen worden?

Waarom Klimop-opleidingen?

  • Kleine groepen
  • Ervaren en vakbekwame docenten
  • Hoog slagingspercentage
  • Aandacht voor individuele ontwikkeling

ERKENNINGEN

vanuit de branche

Klimop-opleidingen leidt op voor door de overheid en branche erkende beroepsopleidingen.
Zij is erkend sinds september 2004 door en heeft contracten met de volgende examenbureaus:


Klimop-opleidingen Rotterdam heeft contracten afgesloten voor de examinering van de opleidingen Pedicure basis niveau 3, Medisch Pedicure niveau 4, Schoonheidsspecialist niveau 3, Allround Schoonheidsspecialist niveau 4 en Vakdiploma Allround Nagelstylist met de Stichting Toets Centrum Intereducatief (TCI) te Schoonrewoerd gemeente Leerdam.

TCI-examens is een erkend onafhankelijk examenbureau door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) en is een erkend examenbureau getoetst aan de beoordelingsrichtlijn en voldoet aan de hierin gestelde eisen van branche.

Het TCI heeft haar theorie-examens ondergebracht bij het CITO = Stichting Cito Instituut voor Toetsontwikkeling te Arnhem.


Klimop-opleidingen is ook erkend door de onderstaande organisaties:


Klimop-opleidingen is erkend door het Nederlands Genootschap voor Sportmassage (NGS) en leidt op tot het door het Kwaliteit Centrum Examinering (KCE) erkende diploma Sportmassage NGS. Het NGS is verantwoordelijk voor en neemt de praktijkexamens af en heeft haar theorie-examens ondergebracht bij het CITO = Stichting CITO Instituut voor Toetsontwikkeling te Arnhem.

Het NGS is de enige gesprekspartner van het Ministerie van VWS en de Sportbonden voor de sportmassage.


Klimop-opleidingen verzorgt de opleiding Pedicure basis niveau 3 en Medisch Pedicure niveau 5. Cursisten kunnen tijdens de opleiding al aspirant-lid worden van Provoet en na diplomering volwaardig lid van deze Brancheorganisatie.

Klimop-opleidingen leidt op voor de Branchediploma's Pedicure basis niveua 3 en Medisch Pedicure niveau 4.

Het platform branchediploma voetverzorging (bestaande uit vertegenwoordigers van o.a. ProVoet en het Centrum voor Arbeidseconomie = CvAE) heeft voor beide branchediploma’s branche kwalificatiedossiers (BKD’s) ontwikkeld. In de BKD’s zijn de kerntaken, kernopgaven en vereiste competenties beschreven die leiden tot de branchediploma’s. Deze documenten zijn essentieel voor opleiders die op basis hiervan vorm en inhoud geven aan de opleiding en voor exameninstellingen die hiernaar hun examen inrichten. Uitgangspunt is dat opleiding en examinering onafhankelijk van elkaar dienen te functioneren.

Klimop-opleidingen geeft vanaf augustus 2008 op basis van de BKD’s vorm en inhoud geven aan de opleidingen.


ProCert

Klimop-opleidingen is erkend door ProCert en zij heeft accreditatie verleend aan de verschillende opleidingen en cursussen binnen de Pedicurebranche.

Het logo van ProCert mag niet gebruikt worden door derden.


Klimop-opleidingen is aangesloten bij de sectie scholen van de Algemene Nederlandse Branche Organisatie Schoonheidsverzorging (ANBOS) en verzorgt de opleiding Schoonheidsspecialist en diverse specialisaties. Cursisten kunnen tijdens de opleiding al aspirant-lid worden van de ANBOS en na diplomering volwaardig lid van deze Brancheorganisatie.


Klimop-opleidingen verzorgt lessen Hulpverlener Reanimatie en AED volgens de richtlijnen van de Nederlandse Reanimatieraad (NRR) en heeft hiervoor erkenning verkregen via een audit. De docenten zijn NRR gecertificeerd.

 


Klimop-opleidingen is als onderwijsinstelling erkend en gecertificeerd door het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO). De opname in het register gebeurt op basis van een audit. De audit is (mede) gebaseerd op de gedragscode van NRTO v/h PAEPON en de gedragscode van VOI wordt uitgevoerd door onafhankelijke organisatie CPION.

Is een onderwijsinstelling ingeschreven in het register, dan is die instelling daardoor een erkende instelling als bedoeld in de Europese BTW-richtlijn. Die richtlijn bepaalt dat niet door de overheid bekostigd beroepsonderwijs met BTW belast is, tenzij het wordt gegeven door een instelling die erkend is.

Klimop-opleidingen BTW-nr: NL 8138.01.461.B01


 

×

Fijne begeleiding en zeer professioneel opgezette beroepsopleiding. Na mijn opleiding had ik binnen enkele weken een baan!

 
Jeanine de Kruif - Rotterdam
DISCLAIMER