Wat je altijd al had willen worden?

Waarom Klimop-opleidingen?

 • Kleine groepen
 • Ervaren en vakbekwame docenten
 • Hoog slagingspercentage
 • Aandacht voor individuele ontwikkeling

Medisch pedicure

BRANCHEDIPLOMA NIVEAU 4 als vervolg op niveau 3

 

De opleiding Medisch Pedicure kun je volgen nadat je opleiding Pedicure niveau 3 hebt afgesloten met een diploma!

De drempel om naar de pedicure te gaan wordt steeds lager. Jong en oud vinden steeds meer de weg naar de praktijk. Door de toenemende vergrijzing - en daardoor een toename van risicogroepen, zoals Reumapatiënten en Diabetici - zullen meer mensen vaker een beroep doen op de pedicure.

Daarbij komt dat cliënten/consumenten - maar ook ziektekostenverzekeraars - steeds meer kwaliteitsbewust en kritischer worden in hun keuze voor de beroepsbeoefenaar. Door deze ontwikkelingen wordt de vraag naar goed uitgeruste en breed opgeleide pedicures alleen maar groter. Om aan deze vraag te kunnen voldoen is het beroep medisch pedicure ontwikkelt door de Branchediplomering voetzorg (BRAVO).

Het beroep medisch pedicure bestaat sinds enkele jaren. Een deel van de pedicures is reeds werkzaam als medisch pedicure, maar nog niet geregistreerd als zodanig. Evenals de pedicure is de medisch pedicure voornamelijk werkzaam als zelfstandige zonder personeel. Ze werken in een praktijk en/of ambulant. Soms werken ze in loondienst, bijvoorbeeld bij een zorginstelling of medisch centrum.

De medisch pedicure houdt zich evenals de pedicure bezig met de verzorging van de voeten en de behandeling van huid- en nagelaandoeningen. Ze onderscheidt zich van de 'cosmetisch' pedicure door het uitvoeren van specialistische behandelingen, zoals de behandeling van de risicovoet. Deze voet heeft een verhoogd risico op complicaties, ten gevolge van ziekten als Reuma, Diabetes Mellitus, Spasticiteit, Oncologie en andere oorzaken zoals ouderdom of verwaarlozing.

Verder past de medisch pedicure specialistische technieken toe, zoals nagelbeugeltechnieken, nagelreparaties, nagelprothesen, antidruktechnieken en orthesiologie. Deze behandelingen zijn preventief of gericht op pijn- en/of klachtenvermindering.

Afhankelijk van de aard van de aandoeningen of klachten gebruikt de medisch pedicure verschillende technieken en materialen. De verantwoordelijkheid in de werkzaamheden is dus meer medisch gericht dan cosmetisch.

STARTDATUM

Maandag 03-09-2018

OPLEIDINGSDUUR

10 maanden = 50 dagdelen

STAGE

Je hoeft geen stage te lopen.

UW INVESTERING

Lesgeld:
ineens met 5% korting
€ 2.495,- 
of
in 10 maandelijkse termijnen van
€ 294,-

Bijkomende investering:

Boeken
ca. € 275,- 

Materialen (in overleg)
ca. € 750,-

Examengeld
per examen te voldoen aan het examenbureau
totaal alle examens ca. € 869,-  

 

 • INHOUD

  • De opleiding Medisch Pedicure bestaat uit de volgende onderdelen, te weten:

   1. Module Basistechnieken volgens de huidige normen

   2. Module Risicovoeten , waaronder vallen:
   • Diabetische voet
   • Reumatische voet
   • Overige risicovoeten: Oncologische-, oudere-, spastische- en verwaarloosde voet

   3. Module Specialistische technieken, waaronder vallen:
   • Antidruktechnieken
   • Nagelregulatie/beugeltechnieken
   • Nagelreparatie/nagelprothesen
   • Orthesiologie

   4. Module Ondernemersvaardigheden


   De belangrijkste taken kunnen als volgt worden omschreven:
   • Afnemen van een anamnese en uitvoeren van een voetonderzoek
   • Registreren van de gegevens op een cliëntenkaart
   • Uitvoeren van de basisbehandeling
   • Uitvoeren van specialistische behandelingen bij de (potentiële) risicovoet
   • Screenen en onderzoeken van de voet
   • Toepassen van orthese- en antidruktechnieken
   • Nagelreparatie-, nagelprothese- en nagelregulatietechnieken
   • Geven van voorlichting en adviezen
   • Verwijzen, met schriftelijke rapportage van de eigen bevindingen
   • Communicatie met huisarts, podotherapeut, podoloog, diabetesverpleegkundige
   • Zelfstandig leiden van een bedrijf, opstellen van ondernemersplan
   • Exploiteren van een bedrijf, leiding geven, ICT en presentatievaardigheden
   • Prijsberekening en administratieve vaardigheden


   Om dit alles te kunnen volbrengen is een professionele beroepshouding noodzakelijk die aan de volgende voorwaarden voldoet:
   • Opfrissen basistechnieken volgens de huidige normen
   • Zelfstandig kunnen werken tijdens een complexe taakuitvoering
   • Vakinhoudelijke kennis en inzicht hebben en zich blijven ontwikkelen
   • Gericht zijn op kwaliteit en hygiëne in het handelen
   • Cliëntgericht kunnen werken
   • Goede communicatieve vaardigheden bezitten
   • Commercieel inzicht hebben
 • HUISWERK
  • Je dient naast het volgen van de lessen nog gemiddeld 10 uur per week te besteden aan huiswerk en het oefenen voor de praktijk.
 • MODELLEN
  • Voor de proefexamens en voor de proeven van bekwaamheid dien je zelf voor geschikte modellen te zorgen!
 • EXAMENS
  • Klimop-opleidingen Rotterdam heeft een contract gesloten voor het examineren van de verschillende onderdelen met het TCI te Schoonrewoerd gemeente Leerdam.
   Stichting Toets Centrum Intereducatief (TCI) is een door ProVoet erkend examenbureau.

   Theorie-examens
   Je doet tijdens de opleiding 4 digitale theorie-examens bij het TCI. Alle theorie-examens worden getoetst via Handelingsgerichte casuïstiek.
   Het gaat om de volgende modules:
   • Module Diabetische voet 30 MC-vragen
   • Module Reumatische voet 30 MC-vragen
   • Module Overige Risicovoeten 40 MC-vragen
   • Module Specialistische Technieken 40 MC-vragen

   Praktijkexamens
   Je legt tijdens de opleiding 3 Proeven van Bekwaamheid af bij het TCI, te weten:
   • Module Risico voet
   • Module Specialistische technieken
   • Portfolio Assessment Ondernemersvaardigheden

   Het Portfolio Assessment is een mondeling examen en wordt bij TCI te Schoonrewoerd gemeente Leerdam afgenomen om je ondernemersvaardigheden en overige competenties behorende bij het vak Medisch Pedicure te beoordelen. Als je bovenstaande examens met succes hebt afgerond ontvang je het diploma Medisch Pedicure!

   Mocht een examen onverhoopt een keer niet lukken, dan heb je altijd tussentijds de mogelijkheid te herkansen. Voor de module Specialistische technieken is een deel herexamen mogelijk.
 • STUDIEADVIES
  • Wij adviseren vanuit onze ervaring de opleiding niet in losse modules te volgen, maar in zijn geheel. Het diploma Medisch Pedicure niveau 4 bestaat uit meer dan de som van de afzonderlijke modules.

   Het gaat tijdens de opleiding dus niet alleen om het technisch werken, maar om het gehele proces van methodisch leren denken en werken op MBO-niveau. Het is een jaar van groeien naar een professionele beroepsbeoefenaar: de Medisch Pedicure, die binnen het werkveld van bv. de zorggroep een duidelijk takenpakket heeft en zich daardoor op de markt duidelijk kan onderscheiden.

   Je kunt je zelf onderscheiden op de markt t.o.v. de pedicure zonder alle nascholingscursussen.

   Bovendien zullen huisartsen, podotherapeuten, podologen en andere zorgverleners in de toekomst steeds vaker willen samenwerken met pedicures met een brede scholing.

   Je kunt als medisch pedicure niveau 4 doorstromen, afhankelijk van vorige opleidingen en toelatingseisen, naar niveau 5 HBO Podotherapie.
 • AANMELDING
  • Wil je deelnemen aan de opleiding? Meld je dan aan voor het geheel vrijblijvend intakegesprek of bezoek onze Open Deurdag.

MOGELIJKE VERVOLGOPLEIDINGEN

STARTDATUM

Maandag 03-09-2018

OPLEIDINGSDUUR

10 maanden = 50 dagdelen

STAGE

Je hoeft geen stage te lopen.

UW INVESTERING

Lesgeld:
ineens met 5% korting
€ 2.495,- 
of
in 10 maandelijkse termijnen van
€ 294,-

Bijkomende investering:

Boeken
ca. € 275,- 

Materialen (in overleg)
ca. € 750,-

Examengeld
per examen te voldoen aan het examenbureau
totaal alle examens ca. € 869,-  

 

Vraag GRATIS studiegids aan

Als u ons gehele aanbod digitaal wilt bekijken vraag dan onze studiegids aan!

Fijne begeleiding en zeer professioneel opgezette beroepsopleiding. Na mijn opleiding had ik binnen enkele weken een baan!

 
Jeanine de Kruif - Rotterdam
DISCLAIMER