Wat je altijd al had willen worden?

Mooie dag

 

 

Pedicure deeltijd 1 dag per week

BRANCHEDIPLOMA NIVEAU 3

Het vak pedicure omvat de totale verzorging van de voeten. Dit betekent onder andere het vakkundig knippen, frezen (mechanisch vijlen) en verzorgen van de nagels, evenals het verwijderen van eelt en likdoorns.

Het behandelen van nagelaandoeningen zoals ingroeiende nagels, schimmelnagels e.d. behoort eveneens tot het werkterrein van de pedicure. Ook een taak is het signaleren van afwijkingen en aandoeningen aan de voeten en de onderbenen. Daarnaast heb je een adviserende en begeleidende functie wat betreft schoenen, steunzolen en drukontlastende/corrigerende middelen.

In tegenstelling tot enkele jaren geleden gaan niet alleen mensen met voetproblemen naar de pedicure, maar weten steeds meer (jonge) mensen, zonder voetproblemen, de weg naar de praktijk te vinden. Deze mensen realiseren zich hoe belangrijk het is om voetproblemen te voorkomen en vinden het heerlijk een vakkundige behandeling te ondergaan. Dit alles maakt het vak pedicure tot een schitterend, boeiend en sociaal beroep dat nooit verveelt en waarin altijd voldoend werk is. Het mag voor zich spreken dat deze veelzijdige, pittige opleiding niet met een paar lessen afgedaan kan worden. Een gedegen theoretische onderbouwing en praktische vorming is gewenst en absoluut noodzakelijk om een professionele pedicure te kunnen worden.

Het is van groot belang te kiezen voor een professioneel opleidingsinstituut met vakkundige en ervaren docenten die opleiden voor een erkend diploma. Klimop-opleidingen Rotterdam werkt voortdurend aan kwaliteit en professionaliteit gesteld aan de eisen van deze tijd. Daarom kiezen wij ervoor in kleine klassen te werken met minimaal 6 en maximaal twaalf cursisten. Op die manier krijgt elke cursist voldoende persoonlijke aandacht en is er altijd ruimte voor het stellen van vragen.

Spreekt al het bovenstaande je aan, kies dan voor dit boeiende vak en een beroepsopleiding Pedicure bij Klimop-opleidingen Rotterdam.

Ben je al Pedicure niveau 3
dan kun je doorstromen naar de opleiding Medisch Pedicure niveau 4.

 

STARTDATUM

Donderdag 01-09-2022
lestijd: 9.30-12.15 en 13.00-15.45 uur

OPLEIDINGSDUUR

10 maanden.

STAGE

Je hoeft geen stage te lopen.

UW INVESTERING

Lesgeld:

Ineens met 5% korting
€ 2650,-
of
in 10 maandelijkse termijnen van
€ 279,- 

Bijkomende investering:

Boeken
ca. € 240,-

Materialen
ca. € 650,-  exclusief pedicuremotor

Examengeld
Aan het examenbureau per examen te voldoen:

3 Theorie-examens € 300,-
Praktijkexamen € 165,-
Ondernemersvaardigheden begeleiding digitaal portfolio ca. € 150,-
Ondernemersvaardigheden mondeling examen ca. € 165,-

Kosten diploma Bravo
€ 25,-

 • ERKENNING VAN DE OPLEIDING EN DIPLOMA
  • Klimop-opleidingen is erkend door ProVoet en de stichting BRAVO om op te leiden voor Pedicure niveau 3 en Medisch Pedicure niveau 4.

   De toetsing vond plaats via een audit uitgevoerd door het CPION in opdracht van ProVoet.

   Klimop-opleidingen voldoet hiermee aan alle gestelde kwaliteitscriteria, waaronder:

   + De opleider zorgt voor zorgvuldigheid en transparantie van informatie in contacten met (toekomstige) cursisten.
   + De opleider garandeert kwaliteit van onderwijs en materialen.
   + De opleider zet zich in om de kwaliteit in de branche te optimaliseren.
   + De opleider maakt gebruik van bekwame docenten.

   ProVoet en de stichting BRAVO borgen op deze wijze de kwaliteit van de opleiding, de examinering en de diploma's die hieruit voortvloeien.
 • INHOUD
  • Hoewel het vak pedicure een praktisch vak is, bestaat de opleiding ook uit een groot en niet te onderschatten theoretisch gedeelte.

   Het theoretische vakkenpakket bestaat uit 4 modules, te weten:

   Module 1 Algemene anatomie en fysiologie
   Module 2 Anatomie onderste extremiteit, pathologie en orthopedie
   Module 3 Theorie van de praktijk en Hygiëne, arbo en milieu (HAM-code)
   Module 4 Ondernemersvaardigheden

   Het praktische vakkenpakket bevat de volgende modules, te weten:

   Module 1 Anamnese en blauwdrukken, Schoenkennis en materiaalkennis
   Module 2 Behandeling van de huid en nagels, praktische hygiënische vaardigheden


   Naast al deze aandachtspunten wordt tevens een voet en onderbeen massage aangeleerd en ook de verzorging van de huid van de voet en het onderbeen wordt niet vergeten. Klimop-opleidingen gebruikt hiervoor uitsluitend biologische producten welke niet getest zijn op dieren.
 • HUISWERK
  • Je dient naast het volgen van de lessen nog gemiddeld 10 uur per week te besteden aan huiswerk en het oefenen voor de praktijk.
 • PEDICUREMOTOR
  • Voor de praktijklessen is vanaf les 8 ook een pedicuremotor noodzakelijk. Je dient deze zelf aan te schaffen. Op school word je geïnformeerd over de vele mogelijkheden. Het is een investering die beslist ook een praktische meerwaarde heeft:
   • Je kunt thuis het aangeleerde oefenen met je eigen motor
   • Je leert je motor goed kennen
   • Naar het praktijkexamen dien je ook je eigen motor mee te nemen
   • Het geeft op het praktijkexamen rust te kunnen werken met je eigen motor
 • MODELLEN
  • Voor de praktijklessen en voor de proeve van bekwaamheid dien je zelf voor geschikte modellen te zorgen!
 • EXAMENS
  • Klimop-opleidingen leidt op voor het erkende TCI branche diploma Pedicure niveau 3 verstrekt door de stichting BRAVO. Tijdens de opleiding wordt er in modules gewerkt en ook de examens worden modulair afgenomen. De digitale theorie-examens, de proeve van bekwaamheid en het portfolio assessment Ondernemersvaardigheden, worden afgenomen bij TCI.

   Mocht een examen onverhoopt een keer niet lukken, dan heb je altijd de mogelijkheid te herkansen. Nadat je alle examens met goed gevolg hebt afgelegd, ontvang je het diploma Pedicure niveau 3.
   Stichting Toets Centrum Intereducatief (TCI) is een door ProVoet erkend examenbureau.
 • VRIJSTELLINGEN
  • Algemene anatomie en fysiologie.

   Als je verpleegkundige bent met een mbo-4 diploma of hoger kun je vrijstelling aanvragen voor dit examen.


   Ondernemersvaardigheden.

   Indien je een AOV-diploma hebt behaald waarin de onderdelen personeel en organisatie zijn meegenomen krijg je vrijstelling voor dit examen.

   Dit geldt ook voor Schoonheidsspecialisten die Ondernemersvaardigheden hebben behaald op niveau 3 of 4.
 • BEROEPSMOGELIJKHEDEN
  • Wanneer je het Branchediploma Pedicure bezit, heb je de kennis in huis om:
   *Een eigen praktijk te starten
   *Ambulant te werken (bij cliënten aan huis)
   *In vaste dienst of freelance te werken in een ziekenhuis of verzorgingshuis
   *In een gespecialiseerde schoenenzaak te werken
   *Doorstromen naar de opleiding Medisch Pedicure niveau 4 voor verdere ontwikkeling
 • MEDISCH PEDICURE NIVEAU 4
  • Je hebt het mooie diploma Pedicure niveau 3 behaald dan kun je doorstromen naar de opleiding Medisch Pedicure niveau 4.
 • AANMELDING
  • Wil je deelnemen aan de opleiding? Meld je dan aan voor het geheel vrijblijvend intakegesprek via de linker kolom of bezoek onze Open Deurdag.

MOGELIJKE VERVOLGOPLEIDINGEN

STARTDATUM

Donderdag 01-09-2022
lestijd: 9.30-12.15 en 13.00-15.45 uur

OPLEIDINGSDUUR

10 maanden.

STAGE

Je hoeft geen stage te lopen.

UW INVESTERING

Lesgeld:

Ineens met 5% korting
€ 2650,-
of
in 10 maandelijkse termijnen van
€ 279,- 

Bijkomende investering:

Boeken
ca. € 240,-

Materialen
ca. € 650,-  exclusief pedicuremotor

Examengeld
Aan het examenbureau per examen te voldoen:

3 Theorie-examens € 300,-
Praktijkexamen € 165,-
Ondernemersvaardigheden begeleiding digitaal portfolio ca. € 150,-
Ondernemersvaardigheden mondeling examen ca. € 165,-

Kosten diploma Bravo
€ 25,-

Vraag GRATIS studiegids aan

Als u ons gehele aanbod digitaal wilt bekijken vraag dan onze studiegids aan!

Een van de beste keuzes in mijn leven was de pedicure opleiding bij Klimop-opleidingen te volgen. Een ontzettend fijne, professionele en hartelijke school waar je alle benodigde hulp en informatie toegereikt krijgt om de opleiding succesvol af te kunnen ronden. 

 
Anniek de Ronde - Bruinisse
DISCLAIMER