Wat je altijd al had willen worden?

Open deurdag

    Zaterdag 26 januari 2019.
    Vrijblijvende inloop tussen
    11.00 en 13.30 uur.
    Van harte welkom.

Risicovoet

bestaat uit 3 modules van de opleiding Medisch Pedicure niveau 4

De Risicovoet is te volgen als onderdeel van de opleiding Medisch Pedicure niveau 4.
Na het behalen van dit certificaat dien je binnen 3 jaar de gehele opleiding Medisch Pedicure te behalen.

 

De Risicovoet bestaat uit de volgende modules:

STARTDATUM

Woensdag 06-02-2019
lestijd: 9.30-12.15 en 13.00-15.45 uur

STARTDATUM

Donderdag 05-09-2019
lestijd: 9.30-12.15 en 13.00-15.45 uur

OPLEIDINGSDUUR

19 dagdelen.

STAGE

Je hoeft geen stage te lopen.

UW INVESTERING

Lesgeld:

ineens met 5% korting
€ 1.149,-
of in 4 maandelijkse termijnen van
€ 302,-

 

Bijkomende investering:

Boeken
ca. € 98,-

Materialen
ca. € 125,-

Examengeld
per examen te voldoen aan het examenbureau
totaal alle examens ca. € 452,-

 • MODULE 1 DIABETISCHE VOET
  • Het aantal mensen met Diabetes Mellitus is in Nederland helaas nog steeds stijgende. Was het vroeger nog een ziekte die met name bij ouderen voorkwam, tegenwoordig krijgen ook steeds meer jongeren te horen dat ze diabetes hebben. Veel diabetici krijgen met name last van hun voeten. Het is voor de pedicure dan ook van bijzonder groot belang om meer van deze ziekte en de complicaties te weten.
   Er wordt tijdens de cursus naast de theorie wat betreft de anatomie/fysiologie natuurlijk ook aandacht besteed aan de specifieke problemen die kunnen ontstaan ten gevolge van diabetes. Daarnaast wordt tijdens de praktijklessen het interpreteren van blauwdrukken en screenen van de voeten uitvoerig behandeld en geoefend. Ook worden de verschillende drukontlastende materialen besproken.
   Na het volgen van deze module kun je de cliënten met diabetes op een verantwoorde en deskundige manier behandelen en adviseren.


   Inhoud
   Bij aanvang van deze module worden allereerst de basistechnieken opgefrist aan de huidige norm.
   De module Diabetische Voet van Klimop-opleidingen Rotterdam bestaat uit een theoretisch en een praktisch gedeelte waarvoor soms modellen nodig zijn.


   Examen
   Module 1 Diabetische Voet wordt afgesloten met een digitaal theorie-examen - 30 MC-vragen
   bij TCI.
   Er is één Proeve van Bekwaamheid over alle Risicovoeten tegelijk, waarvoor een model nodig is, welke wordt afgenomen bij TCI.
 • MODULE 2 REUMATISCHE VOET
  • In praktijk word je regelmatig geconfronteerd met cliënten met vervormingen aan de voeten. Vaak zijn deze vervormingen het gevolg van reumatische aandoeningen. Om een beter begrip van deze complexe aandoening te krijgen en je cliënten beter te kunnen behandelen en adviseren, is het als pedicure belangrijk je hierin te scholen.
   Tijdens de module Reumatische Voet bij Klimop-opleidingen leer je wat reuma precies is, welke klachten en complicaties er kunnen ontstaan en wat je er als pedicure aan kunt doen.
   Je leert reumatische aandoeningen in de praktijk te herkennen, je leert de reumatische voet te screenen op risicofactoren en om je cliënten met reuma te begeleiden en te adviseren.


   Inhoud
   De module Reumatische Voet van Klimop-opleidingen Rotterdam bestaat uit een theoretisch en een praktisch gedeelte waarvoor soms modellen nodig zijn.


   Examen
   Module 2 Reumatische Voet wordt afgesloten met een digitaal theorie-examen - 30 MC-vragen bij het TCI.
   Er is één Proeve van Bekwaamheid voor alle Risicovoeten tegelijk, waarvoor een model nodig is, welke wordt afgenomen bij TCI.
 • MODULE 3 ONCOLOGISCHE-, OUDERE-, SPASTISCHE- EN VERWAARLOOSDE VOET
  • Door de vergrijzing wordt de leeftijd van cliënten bij de pedicure gemiddeld steeds hoger. Hierdoor krijg je te maken met het fenomeen dat de 'oudere en de verwaarloosde voet' een steeds grotere plaats gaat innemen in de praktijk van de pedicure. Als pedicure zul je op de hoogte moeten zijn van de risico's die deze voeten lopen, van de screeningsmethoden, de verschillende behandeltechnieken en de gerichte voetverzorging.
   De spastische voet als Risicovoet vraagt inzicht in anatomische structuren, pathologie en een specifieke kennis van behandelmethoden en orthopedische aanpassingen. Daar kanker doodsoorzaak nummer één is in ons land wordt er speciale zorg en aandacht gevraagd van de Medisch Pedicure voor deze patiënten met bepaalde voetproblematiek.


   Inhoud
   De module Overige Risicovoet van Klimop-opleidingen Rotterdam bestaat uit een theoretisch en een praktisch gedeelte waarvoor geschikte modellen nodig zijn.


   Examen
   Module 3 Overige Risicovoet wordt afgesloten met een digitaal theorie-examen - 30 MC-vragen bij het TCI.
   Er is één Proeve van Bekwaamheid voor de Risicovoet welke wordt afgenomen bij TCI.
   Voor de proeve van bekwaamheid Risicovoet is een geschikt model nodig. Hiervoor wordt op school geloot, dit model dien je dan mee te nemen naar het examen. De modellen op het examen worden gewisseld.
 • ERKENNING VAN DE OPLEIDING
  • Klimop-opleidingen is erkend door ProVoet en de stichting BRAVO om op te leiden voor Pedicure niveau 3 en Medisch Pedicure niveau 4.

   De toetsing vond plaats via een audit uitgevoerd door het CPION in opdracht van ProVoet.

   Klimop-opleidingen voldoet hiermee aan alle gestelde kwaliteitscriteria, waaronder:

   + De opleider zorgt voor zorgvuldigheid en transparantie van informatie in contacten met (toekomstige) cursisten.
   + De opleider garandeert kwaliteit van onderwijs en materialen.
   + De opleider zet zich in om de kwaliteit in de branche te optimaliseren.
   + De opleider maakt gebruik van bekwame docenten.

   ProVoet en de stichting BRAVO borgen op deze wijze de kwaliteit van de opleiding, de examinering en de diploma's die hieruit voortvloeien.
 • HUISWERK
  • Je dient naast het volgen van de lessen nog gemiddeld 10 uur per week te besteden aan huiswerk en het oefenen voor de praktijk.
 • MODELLEN
  • Voor de proefexamens en voor de proeven van bekwaamheid dien je zelf voor geschikte modellen te zorgen!
 • PROEVE VAN BEKWAAMHEID RISICOVOET
  • Alle drie theorie-examens dienen te zijn afgesloten met een voldoende om deel te kunnen nemen aan het praktijkexamen = de Proeve van Bekwaamheid.
   De modules Diabetische Voet, Reumatische Voet en de Overige Risicovoet worden dus geëxamineerd in één Proeve van Bekwaamheid door middel van loting. De proeve wordt afgenomen bij TCI.

   Je doet dus 3 theorie-examens en en na het behalen word je toegelaten tot de Proeve van Bekwaamheid Risicovoet.
 • AANMELDING
  • Wil je deelnemen aan de opleiding? Meld je dan aan voor het geheel vrijblijvend intakegesprek via de linker kolom of bezoek onze Open Deurdag.

MOGELIJKE VERVOLGOPLEIDINGEN

STARTDATUM

Woensdag 06-02-2019
lestijd: 9.30-12.15 en 13.00-15.45 uur

STARTDATUM

Donderdag 05-09-2019
lestijd: 9.30-12.15 en 13.00-15.45 uur

OPLEIDINGSDUUR

19 dagdelen.

STAGE

Je hoeft geen stage te lopen.

UW INVESTERING

Lesgeld:

ineens met 5% korting
€ 1.149,-
of in 4 maandelijkse termijnen van
€ 302,-

 

Bijkomende investering:

Boeken
ca. € 98,-

Materialen
ca. € 125,-

Examengeld
per examen te voldoen aan het examenbureau
totaal alle examens ca. € 452,-

Vraag GRATIS studiegids aan

Als u ons gehele aanbod digitaal wilt bekijken vraag dan onze studiegids aan!

Een van de beste keuzes in mijn leven was de pedicure opleiding bij Klimop-opleidingen te volgen. Een ontzettend fijne, professionele en hartelijke school waar je alle benodigde hulp en informatie toegereikt krijgt om de opleiding succesvol af te kunnen ronden. 

 
Anniek de Ronde - Bruinisse
DISCLAIMER